קידום תחבורה מקיימת בירושלים באמצעות חברה אזרחית

פרסום מס' 516

2019 | מחברים: יערה צעירי, אראלה חזן-גנן, יוסי סעידוב, תמי גבריאל...

תחום התחבורה הציבורית בישראל הוא תחום המצוי בכשל שוק. ההשקעה הנמוכה בנושא התחבורה הציבורית במשך עשורים, הובילה לפערים גדולים בין היצע התחבורה הציבורית לביקוש הרב אליה ולצורך הקריטי בשיפורה. ...