הישארו מעודכנים

  סגור

  מחקרי תעסוקה

  כניסתן של טכנולוגיות חדשות והזדקנות האוכלוסייה משפיעים על שוק התעסוקה

  2019 - היום
  |
  סוג מחקר: מחקרי מדיניות

  שוק העבודה העולמי צפוי להשתנות במידה ניכרת בשנים הקרובות. הסיבות המרכזיות לכך הן כניסתן של טכנולוגיות חדשות ובינה מלאכותית לתחומים חדשים, ושינויים דמוגרפים כמו הזדקנות האוכלוסייה העולמית ועליה בהיקפי ההגירה.

  מחקרי המכון בתחום התעסוקה בוחנים את שוק התעסוקה, ענפי התעסוקה והרכב האוכלוסייה המשתתפת בכוח העבודה ומנתחים את המצב כיום לצד מחקרים אודות השינויים העתידיים. המחקרים בוחנים את נושא התעסוקה תוך שימת דגש על פריון תעסוקתי, תעסוקה איכותית ועל חסמים ומניעים להשתלבות של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים כגון חרדים וערבים בכוח העבודה ושיפור מיצובן בשוק התעסוקה.

  מטרת המחקרים היא להמליץ על כלי מדיניות יעילים לקידום תעסוקה איכותית, שיהוו מנוע לשיפור ופיתוח כלכלי עירוני ואזורי. המכון שותף מרכזי בהליכים אסטרטגיים שעיריית ירושלים מקדמת להתמודדות עם אתגרי שוק התעסוקה העתידיים - החל באוטומציה של משרות, היעלמות משרות וכלה בהתאמת תכניות לימודים והכשרה תעסוקתית. המכון מספק את הרקע האקדמי, המחקר, הנתונים והעובדות וכן שותף בגיבוש והתוויית המדיניות.

  פרסומים
  לכל הפרסומים

  מיפוי ההון האנושי בקרב צעירים וצעירות ממזרח ירושלים

  פרסום מס' 581

  2022 | מחברים: נטע פורזיקי...

  בשנים האחרונות ניכרים מאמצים רבים לשילוב תושבי מזרח ירושלים בשוק העבודה בכלל ובתעסוקה איכותית בפרט. לצד זאת, מעט מאוד ידוע על ההון האנושי במזרח העיר. בשל קושי באיסוף נתונים ובעיות מתודולוגיו...

  פוטנציאל לימודי הנדסאות לנשים ממזרח ירושלים

  פרסום מס' 548

  2020 | מחברים: ימית נפתלי, אמיר מושקט ברקן...

  אוכלוסיית הנשים הערביות במזרח ירושלים מתאפיינת בשיעור נמוך של השתתפות בכוח העבודה ונטייה לעיסוק במקצועות ההוראה והחינוך, שבהם השכר הממוצע נמוך. משרד העבודה והרווחה שם לו למטרה לעודד מגוון תע...

  אינדיקטורים לכלכלה ולתעסוקה במזרח ירושלים — נתוני 2019

  פרסום מס' 543

  2020 | מחברים: ימית נפתלי, נדב כספי, עומר יניב...

  התמודדות שוק התעסוקה בירושלים עם אתגרי העתיד

  פרסום מס' 531

  2020 | מחברים: ימית נפתלי, אמיר מושקט ברקן, אבנר סעדון, נעמה שהם,...

  תוכנית מחדשי"ם: אסטרטגיית חדשנות אזורית לעידוד צמיחה בירושלים

  2007 | מחברים: ד"ר דן קאופמן, אסף מלחי, נעמי סלומון, דן בנדל...

  שותפים