סגור

מחקרי תעסוקה

כניסתן של טכנולוגיות חדשות והזדקנות האוכלוסייה משפיעים על שוק התעסוקה

2019 - היום
|
סוג מחקר: מחקרי מדיניות

שוק העבודה העולמי צפוי להשתנות במידה ניכרת בשנים הקרובות. הסיבות המרכזיות לכך הן כניסתן של טכנולוגיות חדשות ובינה מלאכותית לתחומים חדשים, ושינויים דמוגרפים כמו הזדקנות האוכלוסייה העולמית ועליה בהיקפי ההגירה. מחקרי המכון בתחום התעסוקה בוחנים את שוק התעסוקה, ענפי התעסוקה והרכב האוכלוסייה המשתתפת בכוח העבודה ומנתחים את המצב כיום לצד מחקרים אודות השינויים העתידיים. מחקרי המכון בוחנים את נושא התעסוקה תוך שימת דגש על פריון תעסוקתי, תעסוקה איכותית ועל חסמים ומניעים להשתלבות של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים כגון חרדים וערבים בכוח העבודה ושיפור מיצובן בשוק התעסוקה. מטרת המחקרים היא להמליץ על כלי מדיניות יעילים לקידום תעסוקה איכותית, שיהוו מנוע לשיפור ופיתוח כלכלי עירוני ואזורי. המכון שותף מרכזי בהליכים אסטרטגיים שעיריית ירושלים מקדמת להתמודדות עם אתגרי שוק התעסוקה העתידיים- החל באוטומציה של משרות, העלמות משרות וכלה בהתאמת תכניות לימודים והכשרה תעסוקתית. המכון מספק את הרקע האקדמי, המחקר, הנתונים והעובדות וכן שותף בגיבוש והתוויית המדיניות.

פרסומים

תוכנית מחדשי"ם: אסטרטגיית חדשנות אזורית לעידוד צמיחה בירושלים

2007 | מחברים: אסף מלחי, דן בנדל, דן קאופמן, נעמי סלומון...

פרויקט מחדשי"ם הינו פרויקט אזורי לקידום חדשנות ויצירתיות בירושלים וסביבתה (J-RIS) שהחל את דרכו ביוני 2005, במטרה לזהות תחומים העשויים לתרום להתפתחותה הכלכלית של ירושלים. מטרה זו הינה בע...

אסטרטגיות קהילתיות להתמודדות עם עוני בירושלים – נייר-עמדה

פרסום מס' 118

2008 | מחברים: רוני סטריאר...

ירושלים, בירת ישראל, היא עיר מרובת קהילות עניות. היא זקוקה למדיניות לאומית ועירונית כוללת, שתעלה את רמת החיים ותצמצם את ממדי העוני של תושביה. לשם כך יש להפעיל בירושלים אסטרטגיה שתגלה רגישות ...

שנתון החברה החרדית בישראל 2016

2016 | מחברים: גלעד מלאך, ד"ר מאיה חושן, לי כהנר...

הכשרות מקצועיות: כלי לשילוב תעסוקתי של תושבי מזרח ירושלים

פרסום מס' 490

2018 | מחברים: אחמד אסמר, ד"ר מריק שטרן, ימית נפתלי, ישראל (לוליק...