הישארו מעודכנים
סגור

מחקרי תעסוקה

כניסתן של טכנולוגיות חדשות והזדקנות האוכלוסייה משפיעים על שוק התעסוקה

2019 - היום
|
סוג מחקר: מחקרי מדיניות

שוק העבודה העולמי צפוי להשתנות במידה ניכרת בשנים הקרובות. הסיבות המרכזיות לכך הן כניסתן של טכנולוגיות חדשות ובינה מלאכותית לתחומים חדשים, ושינויים דמוגרפים כמו הזדקנות האוכלוסייה העולמית ועליה בהיקפי ההגירה.

מחקרי המכון בתחום התעסוקה בוחנים את שוק התעסוקה, ענפי התעסוקה והרכב האוכלוסייה המשתתפת בכוח העבודה ומנתחים את המצב כיום לצד מחקרים אודות השינויים העתידיים. המחקרים בוחנים את נושא התעסוקה תוך שימת דגש על פריון תעסוקתי, תעסוקה איכותית ועל חסמים ומניעים להשתלבות של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים כגון חרדים וערבים בכוח העבודה ושיפור מיצובן בשוק התעסוקה.

מטרת המחקרים היא להמליץ על כלי מדיניות יעילים לקידום תעסוקה איכותית, שיהוו מנוע לשיפור ופיתוח כלכלי עירוני ואזורי. המכון שותף מרכזי בהליכים אסטרטגיים שעיריית ירושלים מקדמת להתמודדות עם אתגרי שוק התעסוקה העתידיים - החל באוטומציה של משרות, היעלמות משרות וכלה בהתאמת תכניות לימודים והכשרה תעסוקתית. המכון מספק את הרקע האקדמי, המחקר, הנתונים והעובדות וכן שותף בגיבוש והתוויית המדיניות.

פרסומים

התמודדות שוק התעסוקה בירושלים עם אתגרי העתיד

פרסום מס' 531

2020 | מחברים: ימית נפתלי, אמיר מושקט ברקן, אבנר סעדון, נעמה שהם,...

הוודאות היחידה לגבי שוק התעסוקה העתידי היא אי הוודאות מטרת מסמך זה הינה לבחון את מגמות השינוי בשוק התעסוקה העולמי ואת השלכותיהן על שוק התעסוקה הירושלמי, לו מאפיינים ייחודיים, שהמרכזי שבהם הו...

תוכנית מחדשי"ם: אסטרטגיית חדשנות אזורית לעידוד צמיחה בירושלים

2007 | מחברים: דן קאופמן, אסף מלחי, נעמי סלומון, דן בנדל...

פרויקט מחדשי"ם הינו פרויקט אזורי לקידום חדשנות ויצירתיות בירושלים וסביבתה (J-RIS) והוא החל את דרכו ביוני 2005 על מנת לזהות תחומים העשויים לתרום להתפתחותה הכלכלית של ירושלים. מטרתו של הפ...

שנתון החברה החרדית בישראל 2016

2016 | מחברים: גלעד מלאך, ד"ר מאיה חושן, לי כהנר...

הכשרות מקצועיות: כלי לשילוב תעסוקתי של תושבי מזרח ירושלים

פרסום מס' 490

2018 | מחברים: ימית נפתלי, ד"ר מריק שטרן, ישראל (לוליק) קמחי, אחמ...

שותפים