סגור

תקציר

שנת פרסום: 1993

מחברים:

איל בנבנישתי, איל זמיר

הסכסוך הישראלי-ערבי מעורר שאלות מדיניות, ערכיות ומשפטיות רבות. מחקר זה דן במעמדם וגורלם של נכסים שקודם למלחמת העצמאות היו בבעלות אנשים שהפכו לאזרחי ישראל ותושביה, ואשר נותרו בשטחי ארץ-ישראל שהיו נתונים בעבר לשליטת ירדן ומצרים כמו הרובע היהודי בחברון, אדמות גוש עציון מדרום לירושלים ואדמות כפר דרום ברצועת עזה. המחקר מבוסס על מקורות משפט רבים: המשפט הבינלאומי, חקיקה אנגלית ומנדטורית, דין ירדני ותחיקת-בטחון מצרית, חקיקה ישראלית, ועוד. כמו כן יש גם התייחסות לתחומי משפט שונים, כמו דיני מלחמה ותפיסה לוחמתית, דיני מקרקעין ומשפט מינהלי.