דרכי התמודדות של נשים חרדיות עם שינויים המתחוללים בחברתן בתחומי ההשכלה, התעסוקה והפנאי

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 3, תשע"ו 2016/2015 (דצמבר 2015): 55-26

2015 | מחברים: בלה ליוש

השתלבות אקדמאים חרדים בעבודה

2012 | מחברים: רעות מרציאנו, ד"ר דן קאופמן

התמודדות ההנהגה הרבנית עם תהליכי רכישת השכלה אקדמית בחברה החרדית בישראל

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 1, תשע"ה 2015/2014 (דצמבר 2014): 59-44

2014 | מחברים: תהילה קלעג'י