מגלים את מזרח ירושלים

פרסום מספר 547

2021 | מחברים: ד"ר אמנון רמון

חברה אזרחית במזרח ירושלים - מפת ידע

פרסום מס' 526

2020 | מחברים: בן אברהמי

שוליות כפולה: פלסטינים ישראלים בירושלים

סדרת דפי רקע לקובעי מדיניות מס' 18

1998 | מחברים: עאדל מנאע