"ותלמוד תורה כנגד כולם": חינוך חרדי לבנים בירושלים

פרסום מס' 405

2011 | מחברים: ד"ר אהוד (אודי) שפיגל

התמודדות ההנהגה הרבנית עם תהליכי רכישת השכלה אקדמית בחברה החרדית בישראל

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 1, תשע"ה 2015/2014 (דצמבר 2014): 59-44

2014 | מחברים: תהילה קלעג'י