"להיות אישה של תלמיד חכם" - כיצד נתפסת המציאות החברתית-כלכלית של 'חברת הלומדים' בעיני נשים חרדיות

כתב העת חקר החברה החרדית, כרך 2, תשע"ה 2015/2014 (יולי 2015): 192-169

2015 | מחברים: רבקה נריה בן-שחר

אחרי שמזבח מוריד דמעות: התמודדות אישית וחברתית עם גירושין בחברה החרדית

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 1, תשע"ד 2014/2013 (ספטמבר 2014): 126-100

2014 | מחברים: ענת בארט, עדיטל בן ארי

"ממרחק תביא לחמה": עובדות חרדיות בשוק ההייטק הישראלי

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 2, תשע"ה 2015/2014 (אוגוסט 2015): 220-193

2015 | מחברים: חיה גלבוע