סביבה ומדיניות - קובץ מחקרים

פרסום מס' 3 - המרכז למדיניות סביבתית

2002

תכנון תחנות תדלוק ומרכזי מסחר באזורים הכפריים ובשטחים הפתוחים

פרסום מס' 6 - המרכז למדיניות סביבתית

2002 | מחברים: איריס האן

חדשנות סביבתית במערכת התכנון בישראל

פרסום מס' 428

2013 | מחברים: איריס האן, בני פירסט, דבורה שמואלי, ערן פייטלסון