סגור

תקציר

שנת פרסום: 2006

מחברים:

צוות חשיבה

במסגרת שאלת ירושלים והמקומות הקדושים מחקר זה מציע שורה של חלופות, תוך ציון המעלות והחסרונות של כל אחת מהן. החלופות מתמקדות באגן ההיסטורי שכולל את העיר העתיקה וגם אתרים שסמוכים לה כמו הר ציון, עיר דוד, נחל קדרון והר הזיתים. החלופות הנידונות הן: 1 .ריבונות ושליטה מלאה של ישראל בכל רחבי האגן ההיסטורי, עם אפשרות של מתן אוטונומיה בתחומים מסוימים לאוכלוסייה הערבית, ומתן מעמד מיוחד למקומות הקדושים למוסלמים ולנוצרים. 2. ריבונות ושליטה מלאה של הפלסטינים בכל רחבי האגן ההיסטורי, עם אפשרות להעניק אוטונומיה בתחומים שונים לתושבים היהודים, ומעמד מיוחד למקומות הקדושים ליהודים ולנוצרים. 3. חלוקה טריטוריאלית של האגן בין הצדדים ומעורבות בינלאומית של גורם שלישי שיסייע בניטור (monitoring) וביישוב סכסוכים. 4. ניהול משותף של האגן, חלוקת סמכויות בין הצדדים וגיבוי בינלאומי. אם הצדדים ייכשלו בניהול המשותף יעבור הניהול לידי גוף בינלאומי שגם יוסמך לסייע ביישוב סכסוכים. 5. ניהול האגן ההיסטורי על–ידי גוף בינלאומי והאצלת סמכויות לשני הצדדים בתחומים מסוימים.