חרדים לעתידם: עמדות וחסמים ביחס ללימודים גבוהים במגזר החרדי

פרסום מס' 119

2008 | מחברים: בצלאל כהן, אסף מלחי, ד"ר דן קאופמן

"ותלמוד תורה כנגד כולם": חינוך חרדי לבנים בירושלים

פרסום מס' 405

2011 | מחברים: ד"ר אהוד (אודי) שפיגל

"הגאולה על כתפיהן" על אופנת ה'שאלים' (השכמיות) בקרב נשים חרדיות

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 2 תשע"ה 2015/2014 (אפריל 2015): 116-88

2015 | מחברים: סימה זלצברג בלאק