יורדים העירה: מרכז העיר ירושלים, היסטוריה, תמונת מצב ותוכנית ההתחדשות

פרסום מס' 410

2011 | מחברים: אביאל ילינק, אסף ויטמן, ד"ר אמנון רמון

ירושלים כמרכיב בחוסנה הלאומי של ישראל – מדדים למצבה של בירת ישראל ומבט לעתיד

פרסום מס' 109

2006 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, יאיר אסף-שפירא, ישראל (לוליק) קמחי

הגירה לירושלים וממנה 2010-2014

2015 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן