יורדים העירה: מרכז העיר ירושלים, היסטוריה, תמונת מצב ותוכנית ההתחדשות

פרסום מס' 410

2011 | מחברים: אביאל ילינק, אמנון רמון, אסף ויטמן

ירושלים כמרכיב בחוסנה הלאומי של ישראל – מדדים למצבה של בירת ישראל ומבט לעתיד

פרסום מס' 109

2006 | מחברים: יאיר אסף-שפירא, ישראל (לוליק) קמחי, מאיה חושן

הגירה לירושלים וממנה 2010-2014

2015 | מחברים: מאיה חושן, מיכל קורח