הגירה לירושלים וממנה - מסמך מסכם: תכנית מרום

2015 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן

ירושלים כמרכיב בחוסנה הלאומי של ישראל – מדדים למצבה של בירת ישראל ומבט לעתיד

פרסום מס' 109

2006 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, יאיר אסף-שפירא, ישראל (לוליק) קמחי