הגירה אל ירושלים – מאפייני המהגרים והמניעים להגירה

2004 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, ישראל (לוליק) קמחי, מיכל קורח, איתי גרינשפן

הגירה לירושלים וממנה 2016 - מאפייני המהגרים

פרסום מס' 507

2019 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן

הגירה לירושלים וממנה - מסמך מסכם: תכנית מרום

2015 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן