"ממרחק תביא לחמה": עובדות חרדיות בשוק ההייטק הישראלי

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 2, תשע"ה 2015/2014 (אוגוסט 2015): 220-193

2015 | מחברים: חיה גלבוע

התפתחותם של מחקרי מדיניות אודות החרדים בישראל

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 2, תשע"ה 2015/2014 (אוקטובר 2014): 23-1

2014 | מחברים: מלאכי קרנצלר