העימות האלים הישראלי-פלסטיני 2004-2000: המעבר מיישוב סכסוך לניהול סכסוך

פרסום מס' 101

2005 | מחברים: יעקב בר סימן טוב, אפרים לביא, קובי מיכאל, דניאל בר טל

ערביי מזרח ירושלים לאן? תמונת מצב והמלצות למדיניות

פרסום מס' 486

2019 | מחברים: ד"ר אמנון רמון