אסטרטגיות להתמודדות עם עוני בירושלים

פרסום מס' 110

2006 | מחברים: ג'וני גל, עידית וייס