מבעד לתקרת הזכוכית - פלסטינים וישראלים בשוק התעסוקה בירושלים

פרסום מס' 471

2017 | מחברים: ד"ר מריק שטרן, אחמד אסמר

שוליות כפולה: פלסטינים ישראלים בירושלים

סדרת דפי רקע לקובעי מדיניות מס' 18

1998 | מחברים: עאדל מנאע

יונים בשמי ירושלים: תהליך השלום והעיר 1999-1977

פרסום מס' 81

1999 | מחברים: מנחם קליין