הכשרות מקצועיות: כלי לשילוב תעסוקתי של תושבי מזרח ירושלים

פרסום מס' 490

2018 | מחברים: אחמד אסמר, ד"ר מריק שטרן, ימית נפתלי, ישראל (לוליק) קמחי, מוחמד נכאל

מבעד לתקרת הזכוכית - פלסטינים וישראלים בשוק התעסוקה בירושלים

פרסום מס' 471

2017 | מחברים: אחמד אסמר, ד"ר מריק שטרן