חרדים לעתידם: עמדות וחסמים ביחס ללימודים גבוהים במגזר החרדי

פרסום מס' 119

2008 | מחברים: בצלאל כהן, אסף מלחי, דן קאופמן

השתלבות אקדמאים חרדים בעבודה

2012 | מחברים: רעות מרציאנו, דן קאופמן