עיר ממשל: המצב התכנוני בקריית הלאום

פרסום מס' 501

2019 | מחברים: אראלה גנן, ד"ר שרית בן שמחון-פלג, ליאור שילת, נדן פלדמן, תמי גבריאלי

ירושלים כעיר ממשל: מסמך מדיניות

פרסום מס' 500

2019 | מחברים: אראלה גנן, ד"ר שרית בן שמחון-פלג, ליאור שילת, נדן פלדמן, תמי גבריאלי

על נתונייך ירושלים - 2019

מצב קיים ומגמות שינוי

2019 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, מיכל קורח