סגור

תקציר

שנת פרסום: 2018

מחברים:

נדן פלדמן

בשנה האחרונה החל תהליך מעברן של יחידות ממשלתיות לירושלים, כחלק ממהלך אסטרטגי לאומי המחייב יחידות ממשלתיות הפועלות מחוץ לעיר לעבור לעיר הבירה. בסך הכול עתידות לעבור לעיר 91 יחידות ממשלתיות. מעברן לעיר יוכל להניב תועלת כלכלית ישירה בשווי של 1.382 מיליון שקלים בשנה, ולהביא לתוספת של 9540 עובדים לעיר לפחות. בהיבט ההכנסות מדובר בתוספת של יותר מ-%50 מתקציב מענק הבירה השנתי, שב-2017 הסתכם ב-525 מיליון שקלים; בהיבט העובדים מדובר בתוספת של כשליש מסך העובדים כיום במגזר הממשלתי בירושלים, הנאמד בכ-32 אלף עובדים.