סגור

תקציר

שנת פרסום: 2010

מחברים:

גלית כהן, עמוס ביין, עמיר אידלמן

בישראל, כמו במדינות אחרות בעולם, קיימת תחרות בין שימושים לאורך החוף המתבטאת בלחץ גובר והולך על משאבי הקרקע. צירוף של פיתוח עירוני, פיתוח תעשייתי, תיירות אינטנסיבית, ואזורי תעסוקה, יוצרים קונפליקט בין בעלי עניין לבין האינטרס הציבורי לשימור חופים לרווחת הכלל. התמוטטות המצוק יוצרת בעיה מיוחדת בעיקר באותם אזורים בהם מצוקי החוף מאוכלסים בצפיפות (נתניה, אשקלון, הרצליה וכו'). הרשויות המקומיות הנוגעות בעניין מבקשות לקדם אישור תוכניות להגנה ולייצוב המצוק ומבקשות סיוע ממשלתי לטיפול בבעיה. מורכבות הבעיה והאינטרסים הסותרים הקיימים בין הגורמים השונים יחד עם העלויות הגבוהות הכרוכות בהתמודדות עם תופעת התמוטטות המצוק החופי הביאו את משרד ראש הממשלה והמשרד להגנת הסביבה יחד עם המרכז למדיניות סביבתית במכון ירושלים לחקר מדיניות ליזום, תוך היוועצות עם משרדי ממשלה נוספים, הכנת מסמך מדיניות שיטפל בנושא בראיה רב תחומית ומאוזנת. מעבר להיבטים הפיסיים, ההנדסיים והכלכליים מטפל המסמך במעטפת המשפטית המתייחסת לחבות הרשויות להכיל את הסיכון ולמזער נזקים באזורים ספציפיים, וזאת מבלי לקבוע את אופן חלוקת הנטל בהוצאות הכספיות הכרוכות בכך.