ירושלים לאן? הצעות בדבר עתידה של העיר

פרסום מס' 54

1994 | מחברים: דבורה האוסן-כוריאל, משה הירש

ירושלים כעיר ממשל: מסמך מדיניות

פרסום מס' 500

2019 | מחברים: נדן פלדמן, ד"ר שרית בן שמחון-פלג, תמי גבריאלי, אראלה חזן-גנן, ליאור שילת

מעורבות בינלאומית בירושלים: רקע ומשמעויות

סדרת דפי רקע לקובעי מדיניות מס' 13

2003 | מחברים: קובי מיכאל