יציאה לעבודה בקרב בני ישיבות חרדים: הסיבות, החששות ממנה והתפיסות כלפיה

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 1, תשע"ד 2014/2013 (יולי 2014): 65-42

2014 | מחברים: ד"ר יצחק טרכטינגוט

השתלבות אקדמאים חרדים בעבודה

2012 | מחברים: רעות מרציאנו, ד"ר דן קאופמן

החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים

פרסום מס' 41

1991 | מחברים: מנחם פרידמן