חרדיות מזרחית: אידאולוגיה קשיחה, זהות רכה

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 1, תשע"ד 2013/2014 (יוני 2014): 1-20

2014 | מחברים: ניסים ליאון

"הגאולה על כתפיהן" על אופנת ה'שאלים' (השכמיות) בקרב נשים חרדיות

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 2 תשע"ה 2015/2014 (אפריל 2015): 116-88

2015 | מחברים: סימה זלצברג בלאק