תושבים, לא אזרחים - ישראל וערביי מזרח-ירושלים, 2017-1967

פרסום מס' 470

2017 | מחברים: ד"ר אמנון רמון, יעל רונן

שוברים טאבו: המגעים להסדר קבע בירושלים 2001-1984

פרסום מס' 89

2001 | מחברים: מנחם קליין

השכונות הערביות במזרח ירושלים: אבו תור

פרסום מס' 474

2017 | מחברים: יערה איסר