התמוטטות המצוק החופי - מסמך מדיניות

2010 | מחברים: גלית כהן, עמוס ביין, עמיר אידלמן

סביבה ומדיניות - קובץ מחקרים

פרסום מס' 3 - המרכז למדיניות סביבתית

2002

חדשנות סביבתית בתעשייה

פרסום מס' 34 - המרכז למדיניות סביבתית

2009 | מחברים: ניר בן אהרון

סביבה מינהל ומשפט בישראל - שורשים ובסיס

פרסום מס' 7 - המרכז למדיניות סביבתית

2003 | מחברים: ראובן לסטר, אהוד חושן