סגור

תקציר

שנת פרסום: 1995

מחברים:

מנחם קליין

מחקר זה עוסק בעמדות הערביות בשאלת ירושלים מראשית המשא ומתן לשלום שנפתח בין ישראל לבין מצרים בשנת 1977 ועד שנת 1995.

הפרק הראשון עוסק בתקופה שמראשית המשא ומתן עם מצרים ועד ועידת מדריד, תקופה בה בולט הפער בין העמדות הרשמיות המצריות לבין העמדה הנושאת ונותנת עם ישראל. הפרק השני עוסק בשאלת ירושלים מאז ועידת מדריד. הפרק השלישי דן בהסכמים שנחתמו, כל אחד לחוד, בין ישראל לירדן ובין ירדן לרשות הפלסטינית לגבי המקומות הקדושים לאסלאם בירושלים. הפרק האחרון משרטט את הפרופיל הפוליטי של הערבים הפלסטינים במזרח העיר, ועומד על הדמיון והשוני הפוליטי בינם לבין הפלסטינים בשאר שטחי הגדה המערבית ורצועת-עזה.

מבוא

החוברת הינה גרסה מורחבת ומעודכנת של דפי הדיון 'עמדות ערביות בשאלת ירושלים', שראו אור בשנת 1990. אך טבעי הוא שעם התפתחות המשא ומתן לשלום במזרח התיכון והדיון שהחל בין ישראל לאש"ף בשאלת עתידה של מזרח ירושלים יבקש מכון ירושלים להרחיב את היריעה ולעדכנה.

חוברת זו לא נועדה להציג לקורא את בעיית ירושלים במלוא היקפה ואף לא לפרוס בפניו את מגוון ההצעות שהועלו במרוצת השנים לפתרון אפשרי של שאלת ירושלים ולנתחן. על עניין זה עמלו רות לפידות, משה הירס ודבורה האוסן-כוריאל בספרם 'ירושלים לאן? הצעות בדבר עתידה של העיר' (מכון ירושלים לחקר ישראל, 1994). החוברת שלהלן מניחה כי הקורא מודע לבעיית ירושלים המזרחית ומכיר לכל הפחות את עמדת ישראל לגביה מאז 1967.