ירושלים כיעד להגירה פנימית של משפחות פלסטיניות ישראליות

2011 | מחברים: אסמהאן מסרי-חרזאללה, ערן רזין, ד"ר מאיה חושן

הגירה לירושלים וממנה 2010-2014

2015 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן