הגירה לירושלים וממנה 2010-2014

2015 | מחברים: מאיה חושן, מיכל קורח

ירושלים כיעד להגירה פנימית של משפחות פלסטיניות ישראליות

2011 | מחברים: אסמהאן מסרי-חרזאללה, מאיה חושן, ערן רזין