למען ציון לא אחשה?: יחס יהדות התפוצה לירושלים

פרסום מס' 414

2011 | מחברים: אייל צור, גבריאל (גבי) שפר