הרי ירושלים ושפלת יהודה, מדיניות שימור ופיתוח בר קיימא

2000 | מחברים: מוטי קפלן, ישראל (לוליק) קמחי, ד"ר מאיה חושן

המאבק בכביש חוצה ישראל- תיעוד מאבק סביבתי

פרסום מס' 18 - המרכז למדיניות סביבתית

2005 | מחברים: מיכל מייזליש