סגור

תקציר

שנת פרסום: 2002

מחברים:

נמרוד גורן, עקיבא אלדר

בחינת השתלשלות העניינים סביב היוזמות להעביר את שגרירות ארצות־הברית לירושלים מאפשרת הצצה לרבדים מגוונים ביחסים בין גורמים בעלי השפעה בערוץ הבילטרלי הישראלי־אמריקני בזירה היהודית והמוסלמית ואף במשא ומתן לשלום. חיבור זה הוא ניסיון לתאר ולנתח את מכלול התהליכים וההתרחשויות הגלויים, לצד אלו שהתנהלו בחדרי חדרים. ניתוח זה יסייע להעריך את הסיכויים שחוק העברת השגרירות יבוא לידי מימוש, וזאת בהקשר למצבו של תהליך השלום ולקשריה של ארצות־הברית עם ישראל ועם העולם הערבי והמוסלמי.