קיימות רשוּתית מנוהלת - לקראת פיתוח מערכת מדדים להערכת קיימות ברשויות המקומיות

פרסום מס' 35 - המרכז למדיניות סביבתית

2010 | מחברים: נחום בן אליא

איכות הסביבה במסורת היהודית-עולם בר קיימא

פרסום מס' 4 - המרכז למדיניות סביבתית

2002 | מחברים: מנפרד גרסטנפלד