סגור

תקציר

שנת פרסום: 2011

מחברים:

ד"ר דן קאופמן, עוז גורה

מדינות רבות משקיעות משאבים אדירים במחקר ופיתוח. מדינת ישראל נמצאת במקום הראשון בשיעור ההשקעה במו"פ ביחס לתל"ג, אך הניסיון המצטבר בעולם מראה כי השקעות אלה אינן תמיד תוצר של הליך מושכל וממוקד, המבוסס על מדיניות ברורה, ולפיכך הן אינן מממשות את מלוא הפוטנציאל ואינן יעילות דיין. מטרת המחקר היא ליצור מודל לניהול תהליך ההשקעה בתחום עדיפות נבחר של מחקר ופיתוח. צוות המכון שותף במחקר בינלאומי זה הנערך בשיתוף פעולה עם חמש מדינות נוספות: צרפת, סקוטלנד, ליטא, סלובניה וגליציה (ספרד). הצוות התמקד בחקר ההשקעה של ישראל במחקר ופיתוח בביוטכנולוגיה, וכן בתהליכי ניהול מדיניות אסטרטגיים.