חרדיות מזרחית: אידאולוגיה קשיחה, זהות רכה

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 1, תשע"ד 2013/2014 (יוני 2014): 1-20

2014 | מחברים: ניסים ליאון

'משמרנות מתגוננת לשמרנות מתמודדת' - אסטרטגיות התרבות של חרדים אקדמאים במרחב התעסוקתי

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 4, תשע"ז 2016/2017 (יוני 2017): 54-28

2017 | מחברים: ארנה בראון-לבינסון, תהילה קלעג'י

דרכי התמודדות של נשים חרדיות עם שינויים המתחוללים בחברתן בתחומי ההשכלה, התעסוקה והפנאי

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 3, תשע"ו 2016/2015 (דצמבר 2015): 55-26

2015 | מחברים: בלה ליוש