המינהלים הקהילתיים בירושלים: המספר הדרוש והצעת פריסה

2007 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, ישראל (לוליק) קמחי

מרחבים משותפים בשכונות ירושלים: האתגר והתקווה

פרסום מס' 562

2021 | מחברים: תהילה ביגמן

קיימות עירונית - איך אפשר?

2017 | מחברים: תמי גבריאלי, ולרי ברכיה, גלית רז דרור, אראלה חזן-גנן, ענבר גורדון