האגן ההיסטורי של ירושלים – תמונת מצב וחלופות להסדר

פרסום מס' 106

2006 | מחברים: צוות חשיבה

העיר העתיקה

דפי רקע לקובעי מדיניות - פרסום מס' 12

2002 | מחברים: ד"ר אמנון רמון, רות לפידות