הסדרי שלום בירושלים

סדרת דפי רקע לקובעי מדיניות מס' 9

2000 | מחברים: אורה אחימאיר, רותם גלעדי, משה הירש, אלכס וינוגרד, ד"ר מאיה חושן, שלמה חסון, רות לפידות, ראובן מרחב, מנחם קליין, ישראל (לוליק) קמחי, פרופ' יצחק רייטר, ד"ר אמנון רמון

האגן ההיסטורי של ירושלים – תמונת מצב וחלופות להסדר

פרסום מס' 106

2006 | מחברים: צוות חשיבה

ירושלים במשא ומתן לשלום: עמדות ערביות

פרסום מס' 65

1995 | מחברים: מנחם קליין