הסדרי שלום בירושלים

סדרת דפי רקע לקובעי מדיניות מס' 9

2000 | מחברים: אורה אחימאיר, ואחרים

האגן ההיסטורי של ירושלים – תמונת מצב וחלופות להסדר

פרסום מס' 106

2006 | מחברים: צוות חשיבה

ירושלים במשא ומתן לשלום: עמדות ערביות

פרסום מס' 65

1995 | מחברים: מנחם קליין