זיהום אוויר מכלי רכב

פרסום מס' 5 - המרכז למדיניות סביבתית

2002 | מחברים: אלון טל

הבטחת יעילותם של ממירים קטליטיים למניעת זיהום אוויר מכלי רכב ישנים בישראל

פרסום מס' 20 - המרכז למדיניות סביבתית

2005 | מחברים: אלון טל