גאו-פוליטיקה של יצירת פנתיאון: קבורתו של מוחמד עלי באל-חַרַם אל-שריף/הר-הבית, 1931

פרסום מס' 446

2015 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר, מעוז עזריהו

בנייה בלתי חוקית, סכסוכי דמים ושני מיליארד שקל בשנה

פרסום מס' 483

2018 | מחברים: מעיין נשר

גדר הביטחון בירושלים: השלכות על העיר ותושביה

פרסום מס' 107

2006 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, קובי מיכאל, ישראל (לוליק) קמחי, ד"ר אמנון רמון