סביבה מינהל ומשפט בישראל- משרדי הממשלה,חלק ג'

פרסום מס' 21 - המרכז למדיניות סביבתית

2005 | מחברים: אהוד חושן, ראובן לסטר

חבות סביבתית במשפט הפרטי הישראלי

פרסום מס' 433

2013 | מחברים: אור קרסין, ענת נתן

שימוש בחקיקה בלתי ייעודית לשמירה על שטחים חקלאיים ופתוחים

פרסום מס' 13 - המרכז למדיניות סביבתית

2005 | מחברים: אהוד חושן, ראובן לסטר