על נתונייך ירושלים - 2019

מצב קיים ומגמות שינוי

2019 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן

על נתונייך ירושלים- מצב קיים ומגמות שינוי 2012

פרסום מס' 422

2012 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן, יאיר אסף-שפירא, אביאל ילינק, איתן בלואר

הגירה אל ירושלים – מאפייני המהגרים והמניעים להגירה

2004 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, ישראל (לוליק) קמחי, מיכל קורח, איתי גרינשפן