שנתון סטטיסטי לירושלים - 2019

שנתון מס' 33

2019 | מחברים: יאיר אסף-שפירא, מאיה חושן, נטשה וולושין, עומר יניב

שנתון החברה החרדית בישראל 2017

2017 | מחברים: גלעד מלאך, לי כהנר, מאיה חושן

על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי 2018

2018 | מחברים: מאיה חושן, מיכל קורח