שנתון סטטיסטי לירושלים - 2019

שנתון מס' 33

2019 | מחברים: נטשה וולושין, עומר יניב, ד"ר מאיה חושן, יאיר אסף-שפירא

שנתון החברה החרדית בישראל 2017

2017 | מחברים: גלעד מלאך, ד"ר מאיה חושן, לי כהנר

על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי 2018

2018 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, מיכל קורח