אינדיקטורים לפיתוח בר-קיימא בישראל - חלק ב'

2009 | מחברים: גלית כהן, מוטי קפלן, עמיר אידלמן

אשכולות תעשייתיים בירושלים בתחומי הביוטכנולוגיה והתוכנה

פרסום מס' 91

2002 | מחברים: דן קאופמן, חן לוין