אינדיקטורים לפיתוח בר-קיימא בישראל - חלק ב'

2009 | מחברים: מוטי קפלן, עמיר אידלמן, גלית כהן

אשכולות תעשייתיים בירושלים בתחומי הביוטכנולוגיה והתוכנה

פרסום מס' 91

2002 | מחברים: ד"ר דן קאופמן, חן לוין