סטטוס קוו בתהליכי שינוי: מאבקי שליטה בהר הבית

פרסום מס' 456

2016 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר

השכונות הערביות במזרח ירושלים: אבו תור

פרסום מס' 474

2017 | מחברים: יערה איסר