פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל ותרומתה לסביבה, לתיירות, לחינוך ולמחקר

2009 | מחברים: דן אלון, יוסי לשם, יוסף אבי יאיר אנגל, רן חקלאי