קיימות עירונית - איך אפשר?

2016 | מחברים: אראלה גנן, גלית רז דרור, ולרי ברכיה, ענבר גורדון, תמי גבריאלי

תחזית קיימות לישראל 2030

פרסום מס' 424

2012 | מחברים: ולרי ברכיה

מדדים לקיימות ברשויות מקומיות- סקירת ספרות

פרסום מס' 30 - המרכז למדיניות סביבתית

2008 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, יאיר אסף-שפירא, ישראל (לוליק) קמחי, ליה אטינגר, נגה לבציון נדן