סגור

תקציר

שנת פרסום: 2010

מחברים:

ד"ר ליאור להרס, פרופ' יצחק רייטר

שיח' ג'ראח נודעת במשמעותה ההיסטורית של זהות לאומית ודתית, הן לפלסטינים והן ליהודים, ומשמעות זו מגויסת בסכסוך הנוכחי על ידי שני הצדדים. ההתיישבות היהודית בשיח' ג'ראח מתבצעת על ידי גופים פרטיים הפועלים למימוש זכויותיהם הקנייניות באמצעים משפטיים וקובעים בשטח עובדות שאינן עולות תמיד בקנה אחד עם האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל. המציאות המורכבת והטעונה שנוצרה בשטח אינה יכולה להימסר לטיפולם ולשיקולם של גופים פרטיים. מטרתו של מסמך זה היא ניתוח ההשלכות האסטרטגיות של ההתיישבות היהודית בלב שכונת שיח' ג'ראח, הוא בוחן את הכלים השונים הנתונים בידי הרשויות בבואן לפעול בתחום זה, ומציג בפני מקבלי ההחלטות את הצורך לגבש דרך פעולה.