סגור

תקציר

שנת פרסום: 2003

שטחי החולות במישור החוף הולכים ומצטמצמים בעשרות השנים האחרונות. תכניות פיתוח באזור מעמידות בספק את הסיכויים להישרדות נופי החולות בישראל.
המשרד לאיכות הסביבה, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל, והשירות ההידרולוגי יזמו את הכנתו של מסמך מדיניות זה, הרואה אור במרכז למדיניות סביבתית של מכון ירושלים לחקר ישראל. יחידת הסקרים של החברה להגנת הטבע נטלה על עצמה את כתיבת החומר ואירגונו למסמך מקיף שמטרתו לגבש קווי מדיניות לשימור החולות.