זיהום אוויר מכלי רכב

פרסום מס' 5 - המרכז למדיניות סביבתית

2002 | מחברים: אלון טל

תכנון תחנות תדלוק ומרכזי מסחר באזורים הכפריים ובשטחים הפתוחים

פרסום מס' 6 - המרכז למדיניות סביבתית

2002 | מחברים: איריס האן

דפוסי השימוש בשטחים הבנויים בישראל

פרסום מס' 28 - המרכז למדיניות סביבתית

2007 | מחברים: מוטי קפלן, ליאורה דבצ'רי-דרום, רן חקלאי, נירית ויטמן, שירה בוקוולד, חניתה דין, שרית כספי